Search
Close this search box.

ตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ คึกคักเงินสะพัดกว่านัดละ 3 แสนบาท

share to:

Facebook
Twitter

ตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ คึกคักเงินสะพัดกว่านัดละ ๓ แสนบาท กำหนดจัดนัดสุดท้าย วันพุธที่ 10 พฤษภาคม นี้

นายจีระศักดิ์ ศรีเพชร พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า การจัดงานตลาดนัดสีเขียว GREEN MARKET ดีขนาด อำนาจเจริญ ซึ่งจัด ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ ใจกลางเมืองอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -10 พฤษภาคม 2566 ทุกวันพุธ เวลา 14.00 – 19.00 น. จุดประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร ของผู้ประกอบการ บรรยากาศทั้ง 3 นัดที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนชาวอำนาจเจริญมาจับจ่ายใช้สอย เป็นจำนวนมาก ในงานมีสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าเพื่อสุขภาพ BCG สินค้าอัตลักษณ์วิถีไทอำนาจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายธุรกิจ Biz Club นอกจากนี้ยังมีสินค้าของดีขึ้นชื่อของจังหวัดอำนาจเจริญกว่า 30 ร้านค้ามาร่วมจำหน่ายอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ จัดผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละนัดเป็นไปด้วยความคึกคักเงินสะพัดกว่านัดละ ๓ แสนบาท โดยครั้งสุดท้ายกำหนดจัดวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่มาข้อมูล :