Search
Close this search box.

เปิดข้อเสนอไทย เวทีสุดยอดผู้นำ ‘เอเปค’ ดัน ‘Bangkok Goals’ – ‘BCG’ เคลื่อนศก.

share to:

Facebook
Twitter

ไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคเตรียมเสนอ ร่างเอกสาร Bangkok Goals ให้ผู้นำชาติสมาชิกเอเปคร่วมลงนาม ครอบคลุม BCG เน้น 3 ประเด็น การฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังโควิด การรับมือความเปลี่ยนแปลงเรื่องยูเครน-รัสเซีย ราคาพลังงาน และ ศก.โลกถดถอยพร้อมเสนอ FTAAP ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ปี 2565 โดยจะมีผู้นำในเขตเศรษฐกิจเอเปคจากหลายประเทศเดินทางเข้ามาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันที่ 14 – 19 พ.ย.2565 ที่จะถึงนี้ รัฐบาลเตรียมจะประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่ 16 – 18 พ.ย.เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร และการอารักขาผู้นำ

ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ จะแสดงจุดยืนและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค ตามแนวคิดหลักในการจัดงานในครั้งนี้คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”

สำหรับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะนำเสนอในโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ได้แก่ การส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ผ่านการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุล เปิดกว้าง คือการส่งเสริมการเปิดรับมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำมาสร้างเสริมบรรยากาศการดำเนินธุรกิจและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เชื่อมโยง การรื้อฟื้น การเดินทางเพื่อสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์และการทำธุรกิจในภูมิภาคให้คืนกลับอย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไทยได้นำเสนอหลักการสำคัญเรื่องการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม (BCG) เพื่อมาปรับแนวทางการทำธุรกิจ และการดำเนินชีวิต ในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่ยั่งยืนและครอบคลุม กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะนำผลการดำเนินการไปประกาศในการประชุมระดับผู้นำในเดือน พ.ย.2565

ทั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะนำแนวคิด BCG ของไทยไปแลกเปลี่ยนในเอเปค เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเติบโต อย่างแข็งแกร่ง ครอบคลุม ยั่งยืน และคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทย ต่อภูมิภาค และต่อโลกในภาพรวม มาชิกเอเปคสนับสนุนข้อเสนอของไทย และจัดทำเอกสารระดับผู้นำ “Bangkok Goals on BCG Economy” และรับทราบความคืบหน้าของการจัดทำเอกสารดังกล่าวในถ้อยแถลงของผู้นำที่จะมาร่วมประชุม

เว็บไซต์งาน APEC2022 : https://www.apec2022.go.th/

ที่มาข้อมูล/อ่านต่อทั้งหมดได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/business/1019881