Search
Close this search box.

ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ ฟื้นตัวจากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยว ทดแทนการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัว

share to:

Facebook
Twitter

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ 3.4 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2565 ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจะถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคการท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 22.5 ล้านคน ขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน หลังการผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแรงลง จะกระทบต่อการส่งออกของไทย ซึ่งอาจขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งการที่เศรษฐกิจไทยเดินหน้าด้วยเครื่องยนต์เดียวจึงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นัก นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อสูง จะยังไม่หมดไป เนื่องจากภาคธุรกิจยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีจะยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.25 ขึ้นสู่ระดับร้อยละ 2 ในปี 2566 ส่วนค่าเงินบาทยังคงผันผวน คาดว่าจะอยู่ในช่วง 33.75-36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับในปี 2566 ภาคธุรกิจต้องติดตามประเด็นด้านกฎเกณฑ์ที่สำคัญ อาทิ การเดินหน้าบังคับใช้มาตรการการเก็บภาษีคาร์บอนที่พรมแดน หรือ CBAM ของยุโรป ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจยังต้องมองหาโอกาสจากนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น นโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230110145351700