Search
Close this search box.

ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ เผย ธ.ก.ส. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจับมือเปิดตัว Farm Me Market ผ่าน application line

share to:

Facebook
Twitter

ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ เผย ธ.ก.ส. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจับมือเปิดตัว Farm Me Market ผ่าน application line สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้กรอบ BCG MODE

นายมงคล ผดุงไทย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้กรอบ BCG MODEL และทำหน้าที่หาตลาดให้ลูกค้า โดยดำเนินการแบ่งเป็นตลาด offline และตลาด online ซึ่งตลาด offline ได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ และตลาด online ได้สร้างร้าน Farm Me Market ผ่าน application line แค่พิมพ์ค้นหา @farmmemarket โดยเป็นสื่อกลางให้ทุกจังหวัดได้นำสินค้าพรีเมี่ยม จำหน่ายผ่าน Platfrom โดยธนาคารเข้าไปให้ความรู้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยน่าสนใจ ทำสื่อผลิตภัณฑ์ การซื้อขาย ระบบการเงิน การจัดสต๊อกสินค้า และการขนส่ง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าอีกทางหนึ่ง

โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากกล้วย และผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขาม ซึ่งแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทนอกจากนี้จะดำเนินการส่งเสริมผลไม้สดผลไม้แปรรูปและอื่นๆ ให้เข้าระบบ Farm Me Market ต่อไป

 

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230115133328328