Tag: Farm Me Market

ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ เผย ธ.ก.ส. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจับมือเปิดตัว Farm Me Market ผ่าน application line

ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ เผย ธ.ก.ส. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจับมือเปิดตัว Farm Me Market ผ่าน

อ่านต่อ