Search
Close this search box.

นาโนเทค สวทช. พัฒนาสารสกัดบัวบกประสิทธิภาพสูง เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ผลักดันเวชสำอางไทยสู่สากล

share to:

Facebook
Twitter

 

‘สารสกัดจากบัวบก’ เป็นสารที่ได้รับความนิยมสูงในการใช้เป็นสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เพราะมีสารสำคัญเด่น 2 ชนิด คือ Asiaticoside และ Madecassoside ที่มีคุณสมบัติด้านการกระตุ้นคอลลาเจน ลดการอักเสบ และให้ความชุ่มชื้น อย่างไรก็ตามสารทั้ง 2 ยังคงมีจุดอ่อนตามธรรมชาติ คือ ซึมผ่านเข้าผิวหนังได้ไม่ดี และหากโดนแสงหรือความร้อนอาจมีลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยียกระดับสารสกัดบัวบกแบบครบวงจร (one-stop service) ตั้งแต่การลดจุดอ่อนของสารสกัดด้วยเทคโนโลยีกักเก็บสารสำคัญในระดับอนุภาคนาโน (nanoencapsulation) เพื่อให้สามารถนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ไม่เกิดการเปลี่ยนสภาพก่อนวันหมดอายุ ไปจนถึงการนำสารสำคัญที่ได้มาใช้ในการผลิตเวชสำอางให้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และทำการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะจัดจำหน่ายในตลาดโลก ซึ่งปัจจุบัน นาโนเทค สวทช. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดใบบัวบกและผลิตภัณฑ์เวชสำอางประเภทต่าง ๆ รวมถึงพร้อมให้บริการด้านการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพของสารสำคัญและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยแล้ว โดยสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มองหาโรงงานมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ นาโนเทค สวทช. ก็มีโรงงานมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP ให้บริการ

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ :  https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-delight-centella-cosmeceutical/