Search
Close this search box.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่” รุ่นที่ 1 ฟรี!!!

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่” รุ่นที่ 1 ฟรี!!!

  • วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
  • เวลา 09:00 – 16:00 น.
  • ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Webinar

พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

  • ที่มาและความสำคัญของ BCG Model
  • หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร
  • การศึกษาค่าการหมุนเวียนวัสดุในภาคอุตสาหกรรม
  • Circular Design การออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • โมเดลธุรกิจหมุนเวียน

 

สำหรับผู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สวทช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สนใจลงทะเบียนโดยสแกน QR CODE ในโปสเตอร์ หรือลิงก์ https://shorturl.at/kmxNW

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์เข้าร่วมอบรมผ่านทางอีเมล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

โทร. 02-117-6455 (สุทธิชา) และ 02-117-6455 (ปริสรินทร์)

 

ที่มาข้อมูล : https://www.nstda.or.th/home/calendar_post/circulareconomy/