Search
Close this search box.

ชู “Happy Model” ยกระดับการท่องเที่ยว ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน-ทุนทางวัฒนธรรม นำร่อง 5 จังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

ชู “Happy Model” ยกระดับการท่องเที่ยว ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน-ทุนทางวัฒนธรรม นำร่อง 5 จังหวัด สมุทรปราการ ลำปาง ปัตตานี ระยอง สุรินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ดำเนินโครงการ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข นำร่องใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง-จ.สมุทรปราการ ภาคเหนือ-จ.ลำปาง ภาคใต้-จ.ปัตตานี ภาคตะวันออก-จ.ระยอง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จ.สุรินทร์ โดยพัฒนารูปแบบท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชน จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและจุดเชื่อมต่อในชุมชนจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคเอกชนและเจ้าของพื้นที่ พัฒนาการยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ

พร้อมสนับสนุนการนำอัตลักษณ์ชุมชนมาบอกเล่าเรื่องราว (Story Telling) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม บูรณาการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” กับ “TAGTHAi” โดยมุ่งหวังว่า การนำทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างยั่งยืน

ที่มาข้อมูล :