Search
Close this search box.

22-24 ธ.ค.นี้ พาณิชย์นราฯ ชวนอุดหนุนสินค้า Local BCG+ Kolok ส่งท้ายปี ที่บิ๊กซีโก-ลก

share to:

Facebook
Twitter

นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Local BCG +  Kolok ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.66 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงปีใหม่ และยังเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ผู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรม Local BCG+ Kolok เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสและเครือข่าย BIZ CLUB จังหวัดนราธิวาส ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ สินค้านวัตกรรม สินค้าชุมชนและสินค้าดี สินค้าเด่นมากมาย จากหลากหลายร้านค้า จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชม ชิม ช้อป ในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + จำนวน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่

  1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออร์แกนิก
  2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา ความเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม
  3. กลุ่มสินค้านวัตกรรม ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน

โดยจะเข้าไปช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการผลิตการพัฒนาสินค้า และผลักดันออกสู่ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/1752/?bid=1