Search
Close this search box.

Tag: BCG

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ ‘ผลักดันไทยเป็นครัวสีเขียวของโลก’

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลักดันไทยเป็นครัวสีเขียวของโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพของเอเชีย

อ่านต่อ

“นฤมล” ไปรัสเซีย ย้ำ ไทย ขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

  นายกฯ มอบ ผู้แทนการค้าไทย โชว์วิสัยทัศน์บนเวที SPIEF ย้ำ ไทยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ฉลองครบรอบ 61 ปี การดำเนินงานพัฒนาสังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี

อ่านต่อ

ถอดแนวคิด 3 SME กับจุดเริ่มต้นสู่ BCG โมเดล

ตอนนี้สภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก เราสามารถรู้สึกได้ว่า โลกเปลี่ยนไปจริงๆ จาก global warming สู่ global boring เรียบร้อยแล้วการ ที่เราเริ่มทำอะไรสักอย่างแม้เราเป็น SME แต่เราก็ต้องการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยขอเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริโภคของเราได้เริ่มรณรงค์เรื่องการเลือกใช้สินค้า ที่สามารถย่อยสลายได้ ลดการใช้โฟม หรือ พลาสติกได้มาก

อ่านต่อ

สวทช. นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงการทุน TGIST เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย BCG สวทช.

(17 พฤษภาคม 2567) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ

สวทช. ผนึกความร่วมมือ สภากายภาพบำบัด ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มในสังคม ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

(วันที่ 17 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา

อ่านต่อ

จับมือ “NatureWorks” ประกาศดีลประวัติศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG สนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ วงเงิน 12,600 ล้านบาท

“NatureWorks” ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ประเภทพอลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA)ชั้นนําของโลกที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์

อ่านต่อ

นิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของไทยใน EEC ดึงกลุ่ม BCG พลังงานสะอาดลงทุน

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ EEC เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของประเทศ ตั้งคณะทำงานลุยทำผลการศึกษา ดึงการลงทุนเน้นที่กลุ่ม BCG

อ่านต่อ

เอสเอ็มอีตื่นตัวใช้ BCG ข้ามความท้าทายยุคโลกเดือด ‘ดีพร้อม’เร่งปั้นธุรกิจสร้างแบรนด์ยั่งยืน

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ต่างตื่นตัวยกระดับธุรกิจประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปรับตัวให้ทันต่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ ให้สามารถพัฒนา และยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูง (Upcycling)

อ่านต่อ

‘พาณิชย์’ ถกออสเตรีย เล็งขยายความร่วมมือด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริหารจัดการน้ำ BCG หนุนการเจรจา FTA ไทย-อียู คุยภาคเอกชนชูโอกาสทำธุรกิจในไทย

  ‘พาณิชย์’ ถกออสเตรีย เล็งขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริหารจัดการน้ำ และการขับเคลี่อนนโยบาย BCG หนุนการเจรจา FTA ไทย-อียู

อ่านต่อ