Search
Close this search box.

จังหวัดเลย แถลงจัดงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

share to:

Facebook
Twitter

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย พันตำรวจเอกยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับตำรวจภูธรเมืองเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วัชรชิโณรส ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายสถิต วิเศษสัตย์ ศิลปินกลุ่มเลยตามเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และนายทวีศักดิ์ พนมเริงศักดิ์ กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 ที่บริเวณลานพญานาค สวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

สำหรับการจัดงาน Mask Festival 2023 เป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเลย นำเสนอกิจกรรมผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ขบวนแห่พาเหรดหน้ากากนานาชาติ 7 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ลาว และไทย ที่นำเสนอหน้ากากผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า และหน้ากากแฟนซีหลากสีสัน การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำ และน้ำพุเล่นดนตรี นิทรรศการองค์ความรู้ การท่องเที่ยวเมืองเลยเสมือนจริง 360 องศา Street Art รูปภาพ 3 มิติ ถ่ายภาพเช็คอินกับกิจกรรม Colorful Landmark กิจกรรมตลาดไทเลย การจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น อาหารฟิวชั่น กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนสายศิลปะ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีหน้ากาก เพ้นท์เสื้อ งานอีโค่ปริ้น งานหัตถศิลป์ หัตถกรรมพื้นถิ่นไทเลย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิดยกระดับ Solf Power ของไทย สู่เวทีโลก รวมทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ลงสู่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยการนำคุณค่าของวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กับงาน “Mask Festival 2023” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230303205551145