Search
Close this search box.

พาณิชย์จัดสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ปีที่ 8

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 ที่ห้องฟอร์จูน 7 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล หรือ OTOP Premium Go Inter ปีที่ 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าวสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันการส่งออกสินค้า OTOP อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดโครงการในปีที่ 8 จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบ customized ที่เจาะลึกและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ฝีมือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นหนึ่งใน Soft power ที่ช่วยสร้างทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าและธุรกิจบริการของไทย อย่างไรก็ตามในการยกระดับสู่การค้าระหว่างประเทศ ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่าง ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ และเทรนด์โลก

โดยเฉพาะ BCG รวมถึงพัฒนาศักยภาพ เชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการ “OTOP Premium Go Inter” มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ผลักดันการส่งออกสินค้า OTOP อย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าอย่างเป็นระบบ โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล หรือ “OTOP Premium Go Inter” ปีที่ 8 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลาย

ทั้งการเสวนา ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการดำเนินโครงการฯ” ,

การบรรยาย ในหัวข้อ “รุกตลาดเชิงพาณิชย์ เปิดประตู..สินค้า OTOP ไทย ทำได้มากกว่าที่เห็น” ,

การบรรยาย หัวข้อ “เจาะเทรนด์ตลาด 2566 เปิดวาร์ป..สู่สากล” ,การบรรยาย หัวข้อ “พลิกกระบวนการคิด… ชอฟท์พาวเวอร์ OTOP ไทยโคตรเท่”

กิจกรรมเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยน หัวข้อ “1 คำถาม สารพันทางออก” นอกจากนี้ภายในงานยังมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230303135842933