Tag: OTOP

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่ เสริมสร้างรายได้ และเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อการส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่เสริมสร้างรายได้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการลดภาวะโลกร้อนในอนาคต

อ่านต่อ

นครพนม ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด

พัฒนาการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด เป็นกระบวนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครพนม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

อ่านต่อ

ดร.ดนุช ร่วมเสวนาถอดบทเรียน U2T for BCG ทำแล้วต้องให้สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม เมื่อลงมือทำแล้วต้องไปให้สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” กิจกรรมภาคต่อโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

อ่านต่อ

จ.สมุทรปราการ เปิดงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO@ชัยนาท”กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้สู่ชุมชน

จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท เตรียมจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO @ ชัยนาท” สร้างพันธมิตรทางการค้ายกระดับมาตรฐานการผลิตระดับสากล ร่วม ชม

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกบูธแสดงสินค้า U2T for BCG ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมออกบูธแสดงสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

อ่านต่อ

จ.นครพนม หนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดในการจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคอีสาน

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางภัทราพร สีหามาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

สิ่งทอไทยส่งออกไตรมาสแรกพุ่ง 1.78 พันล้านดอลลาร์ เร่งส่งเสริม “OTOP PREMIUM” เพิ่มการส่งออก

นายกรัฐมนตรียินดีสิ่งทอไทยส่งออกไตรมาสแรกพุ่ง 1.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมส่งเสริม “OTOP PREMIUM” เพิ่มการส่งออกสู่ตลาดสากล นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงาน และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนให้ภาพรวมการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในช่วงต้นปี 2565

อ่านต่อ