Search
Close this search box.

พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมของดีสินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้ 11 จังหวัด แสดงและจำหน่ายในงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพฯ

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2566) ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแถลงข่าวการจัดงาน“สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมีนางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช, นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดระนอง และนางสาวสุกัญญา ชาญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าว มีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย OTOP เครือข่าย Biz Club และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า มุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้ากับทุกภาคส่วน ขยายช่องทางการค้าและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเมืองสู่ชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โดยได้มีการกำหนดจัดงาน“สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ซึ่งคาดว่ามูลค่าการค้าจากการจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จะไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท และกิจกรรมการเจรจาต่อยอดธุรกิจ มูลค่าการเจรจา ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

สำหรับการจัดงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้”ครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในงานพบกับสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้า GI สินค้า BCG โดยเป็นของดีสินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้ 11 จังหวัด จากจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล นอกจากนี้ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองใต้ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และไลฟ์สดสินค้าราคาถูกเป็นประจำทุกวันด้วย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230720192532363