Search
Close this search box.

พช.นครพนม จัดแสดงความก้าวหน้าในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ในงาน Nakhonphanom Winter Festival 2024

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ เวลา 18.00 น. ลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนประเภทอาหาร/สมุนไพรที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival 2024 ตอน หนาวลม ชมโขง ที่จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ณ บริเวณเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณจำนวน 1,749,900 บาท

ทั้งนี้ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหาร/สมุนไพร เข้าร่วมจัดแสดงและรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่สูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีทีมที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนา คือ ผศ. ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว ผศ.ดร.บัณฑิต บุญขาว ดร.คมศักดิ์ หารไชย จากมหาวิทยาลัยนครพนม ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับ 10 กลุ่ม คือ

  1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวสองคอนพัฒนา อ.นาแก
  2. วิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย อ.ธาตุพนม
  3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดงยอ อ.ธาตุพนม
  4. กลุ่มเครือข่ายสับปะรดแปลงใหญ่ อ.โพนสวรรค์
  5. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยไห อ.โพนสวรรค์
  6. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา บ.ยางงอย อ.ศรีสงคราม
  7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
  8. กลุ่มแปรรูปผลผลิตโคก หนอง นา อ.ปลาปาก
  9. กลุ่มข้าวแต๋นพรเจริญ อ.เมืองนครพนม
  10. กลุ่มชาดาวอินคา อ.บ้านแพง

โดยในกระบวนการพัฒนาทั้ง 10 กลุ่ม ได้มุ่งเน้น การเพิ่มผลิตภาพด้วยงานมาตรฐาน (Standardized Work) และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Kaizen) การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านการลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรในชุมชนและวัตถุดิบในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงและขับเคลื่อนเน้นสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน

โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม และพัฒนาการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เยี่ยมชมให้กำลังใจและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ BCG โมเดล รวมถึงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการยื่นจดทะเบียนเพื่อขอมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. GAP GMP และมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/5957/?bid=1