Search
Close this search box.

จังหวัดแพร่พร้อมจัดแข่งขันไตรกีฬาแพร่ 2023 เสน่ห์เมืองแพร่ งามแต๊วิถีล้านนา กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ และหอการค้าจังหวัดแพร่ จะจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ Sports Tourism ในรายการ ไตรกีฬาแพร่ 2023 เสน่ห์เมืองแพร่ งามแต๊วิถีล้านนา สนามไตรกีฬาภาคเหนือที่ได้รับการยอมรับ ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 จัดขึ้นภายใต้การนำแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model มาเป็นแนวทางดำเนินโครงการการท่องเที่ยวและกีฬาสีขาว เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยและสร้างการเติบโต โดยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพทั่วประเทศเดินทางมาแข่งขัน เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรม รองรับการเป็นชุมชนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต

รายการไตรกีฬาแพร่ 2023 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท STANDARD ว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 42 กิโลเมตร วิ่ง 10 กิโลเมตร และประเภท SPRINT ว่ายน้ำ 650 เมตร ปั่นจักรยาน 22 กิโลเมตร วิ่ง 5 กิโลเมตร โดยใช้สถานที่ว่ายน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่สาย เส้นทางปั่นจักรยานจากอ่างเก็บน้ำแม่สายไปยังน้ำตกเชิงทองเข้าจุดที่วัดพระธาตุช่อแฮ และจุดวิ่งออกตัวและเข้าเส้นชัยที่วัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งนักกีฬาจะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติและวิถีชุมชนตลอดสองข้างของเส้นทางการแข่งขัน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230312114359323