Search
Close this search box.

ศอ.บต. ส่งเสริมอาชีพจากหวายเทียม แก่กลุ่มคนเปราะบาง จชต. เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง ควบคู่ดูแลบุตร

share to:

Facebook
Twitter

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมให้ความรู้การสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเทอร์โมรับเบอร์ (หวายเทียม) แก่กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยะลาและปัตตานี เพื่อต่อยอดงานวิจัย การพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติ เทอร์โมพลาสติก ตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG (หวายเทียม) เป็นงานวิจัย เพื่อยกระดับยางพารา ให้สามารถแปรรูป สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ฯ จึงเป็นการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เรียนรู้การทำอาชีพจากหวายเบื้องต้น โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธี และมีนายสมพร เนติรัฐกรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มุ่งดูแลกลุ่มคนเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กพิการและครอบครัวในพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้แก่ผู้ปกครองที่ต้องเลี้ยงดูลูกอยู่ที่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและ สถาบันการศึกษา ดูแลเด็กพิการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้สำหรับการส่งเสริมผลิตกระเป๋าจากหวายเทียมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ ศอ.บต. หนุนเสริม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ปกครองและยกระดับยางพาราในพื้นที่

ด้านผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีรายได้เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะโดยส่วนตัวภายใน 1 สัปดาห์จะทำงานแค่ 2 วัน คือ วันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ต้องดูแลลูก ซึ่งกำลังเรียนหนังสือ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สำหรับกิจกรรมให้ความรู้การสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเทอร์โมรับเบอร์ (หวายเทียม) แก่กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2566

 

 

ที่มาข้อมูล/รูปภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230516091316963