Search
Close this search box.

จังหวัดพังงาจัดงานเปิดโลกทะเลเกาะยาวอย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลังรัฐบาลประกาศนโยบายฟรีวีซ่า

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดพังงา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา และเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ จัดงานเปิดโลกทะเลเกาะยาวจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ท่าเรือคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งมีพิธีเปิดงานอย่างอลังการ ในค่ำคืนของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีนายพะเนตร อุทัยรังสี นายอำเภอเกาะยาว, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานพังงา, นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา, นายยุทธ เอ็มยุเด็น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนทั้งชาวไทยและชาวชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดพังงา ในรูปแบบ Low Carbon เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะยาว ที่มีทัศนียภาพ รายล้อมด้วยความงดงามทางทะเล รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสนองนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการแสดงบนเวที แสง สี เสียง อย่างอลังการ การออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของอำเภอเกาะยาว รวมกว่า 40 ร้านค้า และยังมีการสาธิการทำอาหารพื้นถิ่น เช่น ข้าวยำฉิ้งฉ้างเสริฟคู่แกงกุ้งมะพร้าวอ่อน, เส้นหมี่อัญชันเสริฟคู่แก่งปูโหระพา, ข้าวเหนียว 2 ดัง, ขนมบ้าบิ่น รวมทั้งเมนูแกงคั่วหอยลิ่น ที่เป็นเมนูเด็ดพื้นถิ่น ประกอบด้วยหอยลิ่น ที่หาได้เฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะยาว คั่วด้วยเครื่องแกงใต้ของชาวพังงา และเป็นเมนูอาหารหลัก ที่ทำให้นักท่องเที่ยวติดใจ และเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงากันอย่างล้มหลาม

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/regionnews/news/view/87743/?bid=1