Search
Close this search box.

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเทศบาลตำบลหินกอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน มิติใหม่ Cave & Craft in Forest

share to:

Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลตำบลหินกองจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน มิติใหม่ Cave & Craft in Forest ภายใต้โครงการยุวชนอาสาเพื่อการพัฒาท้องถิ่นและตอบโจทย์พื้นที่

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน Cave & Craft in Forest ภายใต้โครงการยุวชนอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานโครงการ นายอรรถพล พระลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหินกองกล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินกอง คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมในพิธี ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับเทศบาลตำบลหินกองกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของถ้ำเขาบิน และเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำกิจกรรม DIY 5 ฐานความรู้จากปราชญ์ชุมชน โดยมีถ้ำเขาบินเป็นห้องเรียนรู้ชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ และทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ พัฒนาต่อยอดสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำ Cave & Craft in Forest โดยทดลองจัดกิจกรรมต้นแบบในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน ประกอบด้วยถนนคนเดิน บูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของตำบลหินกอง และเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปส่งเสริมยกระดับและพัฒนามาจัดแสดงจำหน่ายภายในงาน กิจกรรมDIY จำนวน 5 ฐานความรู้โดยปราชญ์ชุมชน ได้แก่ ฐานที่ 1 การทำว่าวไทย ซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณ จะมีการสาธิตทำ DIY ว่าวจุฬามือถือ ตัวเล็ก ๆ ให้เด็ก ๆได้ใช้จินตนาการระบายสีบนตัวว่าวด้วยตัวเอง แล้วสามารถนำกลับไปวิ่งเล่นว่าวได้ มีประโยชน์ช่วยห่างไกลยาเสพติด ห่างไกลโทรศัพท์มือถือ ฝึกสมาธิ ถือเป็นการอนุรักษ์การละเล่นโบราณให้คงอยู่ถึงเยาวชนรุ่นต่อไป และยังทำให้เด็กได้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีฐานที่ 2 การทำพวงมะโหด ฐานที่ 3 การสานปลาตะเพียน ฐานที่ 4 การวาดรูป ฐานที่ 5 การพับจับจีบใบตอง ซึ่งได้มีการวางรูปแบบการจัดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า และกิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างสีสันให้กับให้นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของกลุ่มเกษตรกร และภาคีเครือข่ายจากพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอเมือง อำเภอสวผึ้งและพื้นที่ใกล้เคียงนำพืชผัก ผลไม้ สินค้า อาหารแปรรูปที่มาจากท้องถิ่น ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกจากชาวบ้านชุมชนมาวางจำหน่าย นั่งแคร่ไม้ไผ่ ชิมน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเกษตรกรปลูกเอง ผลิตเอง และจำหน่ายเองมีให้เลือกชิม ชม ช็อป มากมาย โดยงานมุ่งเน้นเป็นธรรมชาติ งดใช้กล่องโฟมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตาม BCG ซึ่งถ้ำเขาบินเป็นถ้ำแรกๆ ในประเทศไทยที่มีการประดับไฟสีสันสวยงาม เสริมเสน่ห์ของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำให้มีความตระการตาในการมาเที่ยวถ้ำเขาบินคือได้ถ่ายรูปแสงสีสวย ๆ ภายในถ้ำและเดินชมความงามของหินงอกหินย้อย พร้อมทั้งจินตนาการสิ่งที่เห็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ จากปากถ้ำสามารถเดินเข้าไปได้ลึกสุดประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินเที่ยวประมาณ 45 นาที พื้นที่ภายในถ้ำแบ่งเป็น 8 ห้อง แต่ละห้องจะมีชื่อตามลักษณะหินงอกหินย้อยที่ตั้งคือ ห้องโถงอาคันตุกะ ศิวะสถาน ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสรสถาน กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ และเปิดการที่ยวตลอดทั้งปี เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00 – 17:00 น. ค่าเข้าผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ด้านหน้ามีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สิค้าจากชุมชน และฟาร์มแกะที่สามารถ่ายรูปและท่องเที่ยวได้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230311155713206