Search
Close this search box.

จังหวัดร้อยเอ็ดหนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดพื้นที่เปิดร้านค้ารองรับผลิตภัณฑ์จาก 8 อำเภอ 17 ตำบล ตามโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ห้องรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะเพื่อหารือ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิด-19 ด้วย เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเข้าร่วมหารือ ในการเตรียมพื้นที่เปิดร้านค้ารองรับผลิตภัณฑ์จาก “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการฯ ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจาก 8 อำเภอ 17 ตำบล

ประกอบด้วย อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว(ชาข้าวหอมสมุนไพรและกราโนล่าข้าวพอง) ผลิตภัณฑ์ที่ 2 มูลี่ทอกกตกแต่งบ้าน

อำเภอทุ่งเขาหลวง จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 พรมห่วงใยสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 งานสานจากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เตามหาเศรษฐี ผลิตภัณฑ์ที่ 5 ไข่เค็มสมุนไพรบึงงามผลิตภัณฑ์ที่ 6 งานสานจากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ 7 น้ำพริกปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ที่ 8 ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ 9 ตะกร้าพายเซผลิตภัณฑ์ที่ 10 ผ้าห่มโอบอุ่น

อำเภอธวัชบุรี จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 จิ้งหรีดทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 พริกป่น ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ปลาทูนึ่งพร้อมทาน ผลิตภัณฑ์ที่ 4 พรมรองเท้า-ถูพื้น/

อำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได่แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าว GAP จากเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 แตงกวาสายน้ำหยด ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (อินทรีย์) ผลิตภัณฑ์ที่ 4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์

อำเภอพนมไพร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ปลาส้มบิ๊กโพธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ชาใบมอนบิ๊กโพธิ์

อำเภอเมือง จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้าสไบ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าไหมสาเกต ผลิตภัณฑ์ที่ 4 ตะกร้าสาน ผลิตภัณฑ์ที่ 5 ผ้าสไบลายขิต ผลิตภัณฑ์ที่ 6 ศาลาเรือนไทย

อำเภอศรีสมเด็จ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด ผลิตภัณฑ์ที่ 2 น้ำยาอเนกประสงค์กลิ่นมะกรูด

อำเภอเสลภูมิ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริการที่ 1 NA NGAM ROIET ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ออแกนิก ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ตะกร้าสานเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เสื่อกก

ทั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนในการใช้พื้นที่เปิดร้านค้า โดยมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีม ค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในเบื้องต้นมี 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ร้านโอท้อปจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่อาคารหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230308150405172