Search
Close this search box.

เอสซีจี ชูนวัตกรรมกระดาษ ร่วมจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand

share to:

Facebook
Twitter

เอสซีจี ชูนวัตกรรมกระดาษ ร่วมจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 Thailand ตลอดทั้งปี 2565 แต่คงไม่น่าประทับใจ หากการประชุมจบลงที่ “มหกรรมขยะ” ไม่ว่าจะเป็นบูธ ป้าย โต๊ะ หรือเอกสารต่างๆ เอสซีจี จึงเดินหน้าต่อยอดแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ผนึกกำลังสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวและสังคมยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม APEC 2022 Thailand ในลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ (Green Arrangement) ที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) มีพลังในการขับเคลื่อนการเติบโตของโลก เนื่องจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในโลก ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยแสดงถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และร่วมผลักดันแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดการประชุมในลักษณะ Green Meeting จึงมีความจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบของ APEC ในลักษณะที่ยั่งยืนต่อไป

การจัดประชุมหรือนิทรรศการจะมีการตกแต่งบูธให้สวยงาม แต่หากนำวัสดุใหม่ ๆ มาใช้ตลอดเวลา ขณะที่ทรัพยากรก็เริ่มลดลง จะยิ่งเร่งวิกฤติโลกร้อน เอสซีจีสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycle) ชิ้นงานตกแต่งจากระดาษในการประชุม APEC 2022 Thailand ถูกออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนที่สามารถพับและเปลี่ยนรูปทรงได้ ช่วยลดพลังงานในการขนส่ง สามารถนำกลับไปใช้ในการประชุมครั้งอื่นๆ ได้ และยังนำไปเก็บสิ่งของ หรือมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่น ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี หากทุกงานอีเว้นท์หันมาใช้กระดาษก็จะมีส่วนช่วยลดมลพิษในการติดตั้งได้อย่างก้าวกระโดด แถมยังช่วยลดต้นทุน จากการติดตั้งได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้คนติดตั้งจำนวนมาก ซึ่งตอบโจทย์ผู้จัดงาน และช่วยดูแลโลก

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid02rXe3svGAsZr7EyzBRPv4yjo7jcT7ZA785Nu9bgbpJrACVeKNreNFCZ4B7FtJvJA2l