Search
Close this search box.

จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ดึงสินค้าชุมชน ของดี ของเด่น อัตลักษณ์ชุมชน ทั้งสินค้า GI และสินค้า BCG

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ดึงสินค้าชุมชน ของดี ของเด่น อัตลักษณ์ชุมชน ทั้งสินค้า GI และสินค้า BCG เปิดตลาดนักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับ ชะอำ อินเตอร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ณ พระที่นั่ง สโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี ไม่หยุดนิ่ง เร่งส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีทุกด้าน ทั้งดึงสินค้าชุมชน ของดี ของเด่น ทั้งสินค้า GI สินค้า BCG และอัตลักษณ์ในพื้นที่ เปิดตลาดนักท่องเที่ยว และที่สำคัญ เสริมแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคีนีเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยว คือปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมที่มีความงดงามหลากหลาย จนเลื่องลือถึงระดับโลก โดยเฉพาะองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ที่ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประกาศให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย รวมทั้งได้ประกาศให้โรงไม้แห่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้รับรางวัลพิเศษ ‘Special Recognition for Sustainable Development’ เพื่อเชิดชูโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งทั้ง 3 รางวัลที่กล่าวมานี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงต้นทุนสำคัญของเพชรบุรีทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวชั้นแนวหน้าที่เพชรบุรีมีอยู่ และสมควรช่วยกันดูแลรักษา นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ปีที่ผ่านมามากถึง 8,989,584 คน ทำรายได้เป็นเงิน 24,394.65 ล้านบาท และปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2566 มีผู้เยี่ยมเดินทางมาท่องเที่ยวในเพชรบุรีแล้วประมาณ 7,146,579 คน สร้างรายได้ 19,837.18 ล้านบาท โดยมีชาวต่างประเทศเริ่มเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 99,373 คนแล้ว ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล โดยเฉพาะชายหาดชะอำ สร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเร่งการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการคู่ขนานไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231020194636758