Search
Close this search box.

รัฐบาลจ้างบัณฑิตจบใหม่ ให้ความรู้ เศรษฐกิจ BCG แก่ประชาชน ใน 7,435 ตำบลทั่วประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. ได้อนุมัติ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เป็นการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 68,350 คน ไปให้ความรู้แก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการในเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย. 65 พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ http://u2t.ac.th

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394612586034418

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง