Search
Close this search box.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ขอเชิญเที่ยวงาน GI TRANG และงาน Local BCG Plus 2023 ตรังไม่จำกัด ครั้งที่ 2

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ขอเชิญเที่ยวงาน GI TRANG และงาน Local BCG Plus 2023 ตรังไม่จำกัด ครั้งที่ 2 ชม ช้อป ชิม สินค้า GI จังหวัดตรัง สินค้า BCG สินค้านวัตกรรม สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าชุมชน และพบกับ ช็อปถูกใจ “GI Mini Mart” พลาดไม่ได้กับกิจกรรมมินิ แฟชั่นโชว์ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ลุ้นนาทีทอง รับคูปองเงินสดส่วนลดฟรีทุกวัน สนุกกับกิจกรรม workshop จากสินค้า GI และ Cooking Show ฟินกับกิจกรรม ดนตรีโฟล์คซองตลอดการจัดกิจกรรม พบกัน วันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Local BCG+ อย่างครบวงจร และได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่เข้าร่วมงานอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยสินค้า Local BCG+ หมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดได้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า Local BCG+ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231202140942442