Search
Close this search box.

Tag: กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดบึงกาฬ พช.จัด MOU ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับภาคส่วนราชการ

อ่านต่อ

กรมการพัฒนาชุมชน รุกหน้าผลักดันกระแสผ้าไทย สร้าง Soft Power ขยายฐานสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม จุดดำเนินการที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2

อ่านต่อ