Search
Close this search box.

Tag: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.DES เปิด AgroFEX 2023 ที่โคราช นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคอีสาน พร้อมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เป็นประธานเปิดงาน Agro FEX 2023 มหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม BCG เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร

อ่านต่อ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงาน

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่ดีขึ้นและเกื้อกูลกันในทุกมิติ และทำให้แนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน

อ่านต่อ