Search
Close this search box.

Tag: การทำนาแบบยั่งยืน

กรมการข้าว ชูการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่กว่า 30 ศูนย์ ที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ