Search
Close this search box.

Tag: ข้าวเหนียว

สาขาเกษตร: โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG-NAGA Belt Road)

ข้าวเหนียวเป็นสินทรัพย์ทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง การปลูกข้าวเหนียวในประเทศไทยเน้นเพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจะนำไปจำหน่าย

อ่านต่อ

ไบโอเทค สวทช. เดินหน้าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมข้าวเหนียว ด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG-NAGA Belt Road)

BCG สาขาเกษตร เดินหน้าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมข้าวเหนียว ชู “NAGA Belt Road” เป็น Quick Win

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอนแรก : ‘ข้าวเหนียวหอมนาคา’

หอม – นุ่ม – เหนียว คือ จุดเด่นเมื่อหุงรับประทาน ของข้าวเหนียวหอมนาคา ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิจัยไทย เพื่อคนไทยที่ชอบบริโภคข้าวเหนียว และเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวเหนียว

อ่านต่อ