Search
Close this search box.

Tag: ทุเรียน

ทุเรียนอินทรีย์นิรามิสสุข’ อร่อย ปลอดภัย ใช้ ‘นวัตกรรมถุงแดง

เนื้อเยอะ เม็ดลีบ เปลือกบาง มีรสหวานจากธรรมชาติ และปราศจากสารเคมี” คือจุดเด่นของทุเรียนสวนนิรามิสสุข จังหวัดตราด ที่นอกจากจะผ่านการบ่มเพาะด้วยความใส่ใจแล้ว ยังใช้นวัตกรรม ‘ถุงห่อทุเรียน Magik Growth (เมจิกโกรท)’ ผลงานนักวิจัยไทยที่เข้ามาช่วยลดปัญหาหนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง สัตว์กัดแทะและราดำ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียนด้วย

อ่านต่อ

ก.เกษตรฯ แนะนำชาวสวนทุเรียนและผลไม้ แก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกระทบผลผลิต

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาสวนทุเรียนและสวนผลไม้กระทบภัยแล้ง หลังหลายพื้นที่ฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนน้ำรดต้นทุเรียนและผลไม้ในสวน นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า

อ่านต่อ

กสก. พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ เสริมรู้ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ โดยเสริมองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน สร้างโอกาสทำเงินให้เกษตรกร มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว

อ่านต่อ

จ.ยะลา ติดตามคณะทำงาน “ยะลาเมืองทุเรียน” เตรียมตัดมีดแรกเดือนกรกฎาคมนี้ คาดผลผลิตกว่า 9 หมื่นตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน” ด้วย BCG model ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

ปูทางทุเรียนไทยสู่เวที ทุเรียนโลก ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ในปี 2565 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศที่ให้ผลผลิตประมาณ 1,054,868 ไร่ มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1 แสนล้านบาท โดยจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออกทุเรียนของไทย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,

อ่านต่อ

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว SOP ทุเรียน แนวทางแก้ไขโรคและแมลงด้วยชีวภัณฑ์ รองรับนโยบาย Thai go Green

ไบโอเทค สวทช. และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้การจัดการโรคและแมลงในทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” การจัดการทำแบบมาตรฐานจัดการศัตรูพืช (Standard Operating Procedure: SOP)

อ่านต่อ

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมจัดงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูงทุเรียน GI ภูเขาไฟ

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้หารือเตรียมจัดงาน “สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูง” และ งานแถลงข่าวการจัดเทศกาลทุเรียน GI ภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ชูมาตรฐาน GAP ควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออก-นำนวัตกรรมถุงแดง EECi ห่อผลทุเรียน ช่วยลดปัจจัยการผลิตทำให้ได้ทุเรียนมีคุณภาพ

เกษตรอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร(ทุเรียนและไม้ผล) ของเกษตรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรในประเด็นท้าทาย “สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่”

สำนักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดกระบี่มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในประเด็นท้าทาย “สินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่”

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียน โดยการห่อผลทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียนนอนวูฟเวน

เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียนด้วย (BCG Model) นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการห่อผลทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียนนอนวูฟเวน

อ่านต่อ