Search
Close this search box.

Tag: ป่าชายเลน

ทส. เพิ่มป่าชายเลน 3 แสนไร่ สร้างคาร์บอนเครดิต จริงหรือ?

ทส. เพิ่มป่าชายเลน 3 แสนไร่ สร้างคาร์บอนเครดิต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

อ่านต่อ

ทช.จับมือภาคเอกชน เก็บขยะชายหาด-ปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส จ.ระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปี 2566

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลที่ 1 ร่วมกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย อินทรี อีโคไซเคิล พร้อมด้วย ‘ชุมชน-พันธมิตร’ กว่า 200 คน จัดกิจกรรม “เก็บขยะชายหาด” ระยะทาง 1.5 กม. พร้อม “ปลูกป่าชายเลน” จำนวน 400 ต้น

อ่านต่อ

ภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมผลักดัน ‘จังหวัดกระบี่’ นำร่องเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

นายกรัฐมนตรีขอบคุณภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน พัฒนาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนฝั่งอันดามัน พร้อมผลักดัน ‘จังหวัดกระบี่’ นำร่องเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

อ่านต่อ

​นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิต

​นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิตตามแนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

อ่านต่อ

“บลูเทค ซิตี้” บันไดก้าวสำคัญ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของไทย

“บลูเทค ซิตี้” บันไดก้าวสำคัญ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของไทย ภายใต้หลักเศรษฐกิจ BCG Model วันที่ 6

อ่านต่อ

ฟื้นฟู “ป่าชายเลน” สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดก๊าซเรือนกระจก

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ไม่เพียงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในฐานะแหล่งอาหาร ยา พลังงาน และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ แต่ยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่สำคัญเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

อ่านต่อ