Search
Close this search box.

Tag: พลาสติกชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน : พลาสติกชีวภาพไทยก้าวสู่ฮับ‘ไบโอพลาสติก’โลก

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขึ้นแท่นเป็นฐานผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) อันดับ 2 ของโลก โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2566)

อ่านต่อ

ไทยขึ้นแท่นอันดับ 2 ของโลก “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” กระตุ้นการลงทุน 3.7 หมื่นล้าน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ของไทย ก้าวขึ้นมาเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อันดับ 2 ของโลก”

อ่านต่อ

ปลูกพืชรับอุตสาหกรรม BCG การเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่ต้องเดินตามใคร

เมื่อกรมสรรพสามิตได้ออกมาตรการส่งเสริม “เอทานอล” ซึ่งผลิตจากพืชเกษตรคืออ้อย และ มันสำปะหลัง ให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ได้ จากเดิมที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ และ ผลิตสุราเท่านั้น

อ่านต่อ

ส.ปชส.ตราด ประชาสัมพันธ์ ครม.รับทราบแนวทางหนุนใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมอื่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด รายงานว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบแนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อแก้ปัญหาเอทานอลล้นตลาด

อ่านต่อ

“ไบโอพลาสติกไทย” ขึ้นแท่นการผลิตสูงสุดอันดับ 2 ของโลก

อุตสาหกรรมการผลิต ไบโอพลาสติกไทย ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 2 ของโลก รัฐบาลสนับสนุนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทรนด์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กลายมาเป็นกระแสสำคัญของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจต่าง

อ่านต่อ

สวทช. หนุนวิจัยใช้ประโยชน์ ‘ต้นคลุ้ม’ ให้คุ้มค่า เสริมจุดเด่น ‘ถาดพลาสติกชีวภาพ’

  เมื่อเร็วๆนี้ ในเวทีเสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ” จัดโดยโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ