Search
Close this search box.

Tag: พื้นที่สีเขียว

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 8

อ่านต่อ

เร่งเครื่องพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง วางกลไกขับเคลื่อนทั่วไทย ตั้งเป้าพัฒนาเกษตรเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เร่งเครื่องพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง วางกลไกขับเคลื่อนทั่วไทย ตั้งเป้าพัฒนาเกษตรเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตอบโจทย์เศรษฐกิจชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน วันนี้ (25 ก.พ.65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ