Search
Close this search box.

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง หมู่ 6 ตำบลวังมฟากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯนำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนจากบริษัท สถานประกอบการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจิกน้ำ) และต้นไม้กว่า 10 ชนิด อาทิ มะขามเทศ พฤกษ์ ขี้เหล็ก ไผ่ ยางนา กระถินเทพา นนทรี สะเดา พะยอม หว้า

จากนั้น ประธานในพิธีฯ เดินทางไปยังเวที เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ส่งมอบกล้าไม้ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ทั้งหมด 30 ต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลขไทย “100” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่บึงบอระเพ็ด โดยมีปลาตะเพียน 100,000 ตัว ปลาสายยู 200 ตัว และปลาสวาย 200 ตัว

โดยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์ โดยทางจังหวัดได้ใช้กลไกการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด BCG Model คือ Green economy เศรษฐกิจสีเขียวเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกัน การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอน ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ นอกจากนี้ป่ายังช่วยรักษาระบบนิเวศสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อม และที่สำคัญเป็นแหล่งที่ช่วยดูดซับคาร์บอน ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยต่างๆ มากมาย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230508132249658