Search
Close this search box.

Tag: สินค้าเกษตรและชุมชน

รมว.ธรรมนัส ชูนโยบาย เกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร เดินหน้า BCG Model

“รมว.ธรรมนัส” ย้ำนโยบายเกษตรตำบล ผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ส่งเสริม BCG Model

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน

อ่านต่อ