Search
Close this search box.

Tag: เศรษฐกิจชุมชน

มรภ.อุดรธานี มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มอาชีพในชุมชน 88 กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังโควิดคลี่คลาย ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานตลาดนัดสีเขียว GREEN MARKET ดีขนาด อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -10 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดตรัง หารือการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ “Young Smart Farmer Innovative Entrepreneurship” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวกำไลทิพย์ เศรษฐ์วิชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

อ่านต่อ