Tag: activePAK

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK

ยืดอายุผัก รักษาความสด ลดของเสีย ด้วย ActivePAK หรือ “ถุงหายใจได้” นวัตกรรมการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้ก๊าซซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ จึงยืดอายุผักและผลไม้ให้สดนานขึ้น 2-5

อ่านต่อ