Tag: Aqua IoT

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ‘Aqua IoT’ นวัตกรรมเพื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดูแลง่าย เติบโตดี ปลอดภัย … คือจุดเด่นของระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยียกระดับคุณภาพการเพาะเลี้ยง Aqua-IoT ประกอบด้วย

อ่านต่อ