Search
Close this search box.

Tag: Better Thailand

นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยสร้างชาติ สร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

อ่านต่อ