Tag: DBD

จ.นครพนม จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บูรณาการเชิงรุกติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้แนวคิด SMART Local ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น

จ.นครพนม จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บูรณาการเชิงรุกติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้แนวคิด SMART Local ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น

อ่านต่อ