Search
Close this search box.

จ.นครพนม จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บูรณาการเชิงรุกติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้แนวคิด SMART Local ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น

share to:

Facebook
Twitter

จ.นครพนม จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บูรณาการเชิงรุกติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้แนวคิด SMART Local ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

ที่จังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดนครพนมลงพื้นที่บูรณาการเชิงรุกติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวคิด SMART Local ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพรต่อยอดเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจนานาชาติด้านอาหารชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่ม BCG เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ BCG ของจังหวัด

โดยลงพื้นที่ไปยังวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย (อินทรายุทธฟาร์มเห็ดอินทรีย์) ทำเกษตรเห็ดอินทรีย์ครบวงจร ตามแนวทาง BCG Model ทำให้ระบบการผลิตทางการเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Agricultural) และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด สร้างมูลค่าเพิ่มจากเห็ดตกเกรดเป็นสิ่งมีค่า อาทิ ผงปรุงรสจากเห็ด ไส้กรอกอีสานจากเห็ด เส้นก๊วยจั๊บจากเห็ด จากนั้นเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง พบผู้ประกอบการกลุ่มข้าวฮางแม่สุ และข้าวคุณแม่ ที่มีการปลูกข้าวด้วยอินทรีย์ จนได้รับรองมาตรฐานออแกนิก ทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง ดูไบ มีการพัฒนาต่อยอดข้าว เป็นอีกหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผงชงจมูกข้าว แป้งข้าวเหนียวดำ จนปัจจุบันได้รับรางวัลมากมาย โดยให้คำแนะนำรายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด ถูกใจผู้บริโภค และตอบโจทย์ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เชื่อมโยงสู่การเจรจาการค้า ผ่านช่องทางการตลาดทั้ง online และ offline ที่มีศักยภาพต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230319222008775