Tag: EEC

บอร์ด กพอ. ชุดใหม่ เคาะแผนอีอีซี ทำทันที 99 วัน 8 ด้าน ดึงเงินเข้าประเทศ เชื่อมประโยชน์การลงทุนในพื้นที่

กพอ. ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินการในระยะ 1 ปี (ต.ค.66 – ก.ย.67) และเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน ลงมือทำจริง เพื่อดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 5 คลัสเตอร์หลัก (การแพทย์ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) BCG บริการ)

อ่านต่อ

ชลบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570

อ่านต่อ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดระยองจัดประชุมหารือภาพรวมการพัฒนาและทิศทางอนาคตของอีอีซี

โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์จัดประชุมหารือภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทิศทางการพัฒนาระยะต่อไป โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน

อ่านต่อ

พาณิชย์ภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อม ท่าเรือมาบตาพุด เร่งขับเคลื่อน ดึงการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นรูปธรรม คาดเปิดดำเนินการท่าเรือก๊าซ ปี 70

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการตามแผนปฎิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC Project)

อ่านต่อ

อีอีซี ผนึกกำลังเอกชนจัดทำ Market Sounding เชื่อมโยงการลงทุนศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ใน 10 ของโลก สร้างงานกว่า 1.2 ล้าน ลบ.

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เผยถึงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ

อ่านต่อ

กลุ่มจังหวัด EEC ประชุม กรอ.ติดตามและพิจารณาข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

การหารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรี หารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน ด้านการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร ทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จันทบุรี ระยอง สั่งการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างยั่งยืน

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ การลงพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรีและระยองเมื่อวานนี้ (22 ก.พ.66) ผมมีความตั้งใจที่จะเร่งรัดการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการไป ได้แก่ 1.

อ่านต่อ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความคืบหน้า EEC หวังเร่งพัฒนาคน – ระบบการขนส่ง เพื่อเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย

วานนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านต่อ