Tag: FAO

ระบบการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยแล้ว

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ประกาศให้ “ระบบการเลี้ยงควายปลักหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าควายน้ำพื้นที่ทะเลน้อย” เป็นมรดกโลกทางการเกษตร แห่งแรกของไทยแล้ว จากกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )

อ่านต่อ