Tag: Green Economy

รู้ก่อนใคร เรื่อง ภาษีพลาสติก มาตรการแก้ปัญหา Climate change ก่อนถึงวันเก็บจริง

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศที่จะส่งผลต่อการค้าของไทย ในยุคที่เรียกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ Green Economy ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่หนึ่ง การจัดเก็บ ภาษีพลาสติก (Plastic Tax) หรือ ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging Tax: PPT)

อ่านต่อ
BCG Economy Model

BCG Economy Model

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อย และประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy Model …

อ่านต่อ