Tag: Lanna Craft & Folk Art OTOP & SME

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2023

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อ่านต่อ