Tag: NIA

บีโอไอประกาศความสำเร็จมหกรรม “BCG Startup Investment Day” เตรียมมาตรการสนับสนุน เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย

บีโอไอ เผยผลความสำเร็จ การจัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ครั้งแรก ในประเทศไทย มีผู้ร่วมงานกว่า

อ่านต่อ

บีโอไอ ร่วมกับ NIA ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม “งานมหกรรม

อ่านต่อ