Tag: NSD

‘ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+)’ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

‘ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+)’ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

  นอกจากปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว ยังมีเชื้อโรคในอากาศอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคเรื้อรัง เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทย มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศ หรือนำมาจากการรีไซเคิลหรือการแปรรูปจากเศษผลผลิตทางการเกษตร อาทิ คาร์บอน สังกะสี

อ่านต่อ