Search
Close this search box.

‘ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+)’ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

share to:

Facebook
Twitter

‘ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+)’ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

 

นอกจากปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว ยังมีเชื้อโรคในอากาศอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคเรื้อรัง เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนา “ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+) เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ” ที่ใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตและแสงยูวีซีในการบำบัดอากาศ สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับห้องขนาด 150-200 ตร.ม. ได้ 2,000 ลบ.ม./ชม. สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการทำงาน และมีฟังก์ชันควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ที่สำคัญสามารถทำความสะอาดชุดกรองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการสร้างขยะ นอกจากนี้ทางด้านการผลิต เทคโนโลยีนี้สามารถผลิตได้ภายในประเทศ จึงช่วยลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผลงานนี้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IONFresh+)