Search
Close this search box.

Tag: PM2.5

สาธารณสุขนครพนม เสนอกรอบโจทย์วิจัยการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

วันนี้ (12 มี.ค.67) ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นายสุรชัย สูตรสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำร่อง ลดเผา ลดควัน แป๋งปุ๋ยบนดอย ชูนวัตกรรมปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ นำร่อง ลดเผา ลดควัน แป๋งปุ๋ยบนดอย” ชูนวัตกรรมปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง จัดการเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวบนพื้นที่สูงลดฝุ่น PM2.5

อ่านต่อ

ชวนคนกรุงสูดอากาศสะอาด ที่ ‘MagikFresh’ ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ ณ สวนจตุจักร

PM2.5 เป็นปัญหาฝุ่นละอองที่คนไทยต้องเผชิญแทบทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วง ‘อากาศปิด’ สภาวะอากาศแห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ส่งผลให้ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อ่านต่อ

นาโนเทค สวทช. เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น “ถ่านชีวภาพ” ทดแทนถ่านหิน ลดต้นตอ PM2.5 ตอบ BCG เพื่อความยั่งยืน

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีจำนวนมาก เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. นำมาต่อยอดเป็น “ถ่านชีวภาพ (BioCoal)” เชื้อเพลิงชีวภาพ ทางเลือก-ทางรอดสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลและอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน

อ่านต่อ

สวทช. – กทม. ผนึกโชว์ต้นแบบนวัตกรรมลดฝุ่น PM2.5 สร้างสวนนันทนาการแบบกึ่งเปิดที่สวนจตุจักร

สวทช. พร้อมด้วย ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่” หรือ “MagikFresh” นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการออกแบบโครงสร้างกึ่งเปิดขนาดย่อมบนพื้นที่ 100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5

อ่านต่อ

ชวนเกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง ทั้งการรณรงค์และควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นพื้นที่สำหรับป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ส่งเสริมโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการเผาทิ้ง

อ่านต่อ
‘ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+)’ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

‘ไอออนเฟรชพลัส (IonFresh+)’ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

  นอกจากปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว ยังมีเชื้อโรคในอากาศอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคเรื้อรัง เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

อ่านต่อ

เกษตรโคราช ขับเคลื่อน BCG ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดการเผา ลด PM2.5

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายนิธิพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี

อ่านต่อ

ThaiSC บริการ Supercomputer ผลักดันวิจัยเชิงลึก หนุนแก้ปัญหาวิกฤตประเทศ

  ปัจจุบันโลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาล องค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างใช้เทคโนโลยีคำนวณในการวิเคราะห์ข้อมูลและจำลองแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนางานที่มีความท้าทายสูง เพื่อทลายขีดจำกัดของกรอบงานเดิม ในบางกรณีสามารถลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 6 เดือนเหลือเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีองค์กรเพียงส่วนน้อยที่สามารถวิจัยโดยใช้แบบจำลองที่แม่นยำสมจริง

อ่านต่อ