Search
Close this search box.

Tag: Plate to Planet Festival

รองนายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรม Plate to Planet Festival จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ย้ำศักยภาพไทยในการเป็นครัวแห่งอนาคตของโลก

รองนายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรม Plate to Planet Festival จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ย้ำ เป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นครัวแห่งอนาคตของโลก นายดอน

อ่านต่อ