Search
Close this search box.

Tag: SME

ถอดแนวคิด 3 SME กับจุดเริ่มต้นสู่ BCG โมเดล

ตอนนี้สภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก เราสามารถรู้สึกได้ว่า โลกเปลี่ยนไปจริงๆ จาก global warming สู่ global boring เรียบร้อยแล้วการ ที่เราเริ่มทำอะไรสักอย่างแม้เราเป็น SME แต่เราก็ต้องการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยขอเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริโภคของเราได้เริ่มรณรงค์เรื่องการเลือกใช้สินค้า ที่สามารถย่อยสลายได้ ลดการใช้โฟม หรือ พลาสติกได้มาก

อ่านต่อ

เอสเอ็มอีตื่นตัวใช้ BCG ข้ามความท้าทายยุคโลกเดือด ‘ดีพร้อม’เร่งปั้นธุรกิจสร้างแบรนด์ยั่งยืน

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ต่างตื่นตัวยกระดับธุรกิจประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปรับตัวให้ทันต่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ ให้สามารถพัฒนา และยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูง (Upcycling)

อ่านต่อ

สวทช. ขยายความร่วมมือ คอสเม่ เกาหลีใต้ ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและ สตาร์ตอัป

(19 มีนาคม 2567) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การต้อนรับนาย

อ่านต่อ

สกู๊ปพิเศษ : พาณิชย์ขอนแก่น ฝึกอบรมการออกแบบและนวัตกรรม ยกระดับมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ BCG ภาคอีสาน

ที่โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด E-SAN BCG

อ่านต่อ

กระตุ้นตลาดรักษ์โลกช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก

ข่าวเด็ด 7 สี – เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เร่งรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

อ่านต่อ

โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2

โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2 ขอเชิญ ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมการฝึกอบรม” BCG Industry Training : เจาะลึกแนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ”

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ หจก.สุนันทาฟาร์ม

อ่านต่อ

SME ยุค BCG ไม่เปลี่ยนแปลงเหนื่อยทั้งขึ้นทั้งล่อง

การทำธุรกิจยุคโลกร้อน ไม่สามารถแสวงหาผลกำไรที่เป็นเงินเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันแนวคิดด้านธุรกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกำลังถูกพูดถึงอย่างมาก

อ่านต่อ

SME D Bank ขับเคลื่อนนโยบาย สินเชื่อลดโลกร้อน สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดนโยบาย “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ” ที่ “เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน”

อ่านต่อ

เลขาธิการ สมอ. เปิดสัมมนา “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านค้า รวมถึง อปท. ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

สมอ. จัดกิจกรรม “สมอ. สัญจร” ในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 โดยบูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านจำหน่าย และร้านค้ารายย่อย

อ่านต่อ